Sídlo nakladatelství,
doručovací adresa:
Kolejní 4
612 00 Brno

Fakturační adresa:
VUT v Brně
Nakladatelství VUTIUM
Antonínská 1
601 90 Brno

Publikace Nakladatelství VUTIUM je možné zakoupit v Ústřední knihovně
v Centru VUT v Brně (Antonínská 1)

otevírací doba knihovny:
pondělí-čtvrtek: 8:00-16:00
pátek: 8:00-14:00
(první pátek v měsíci zavřeno)

za obsah stránek zodpovídá Jan Janák
Česká verze English version Česká verze English version Aktuality Katalog Objednávky Vutium Kontakty Informace Odkazy Intranet Mapa News Catalog Orders Vutium Press Contacts Information Links Map Časopisy Knihy Skripta Vědecké spisy Historie Veletrhy a výstavy Produkce VUT Fotoarchiv Pro autory
 
autortitulks
BUKOVSKÝ, Jan, FLODROVÁ, Milena, HONZÍK, Jan M.Cartusia Brunensis * Dějiny královopolského kláštera a jeho proměny v 21. století
BUKOVSKÝ, Jan, HUBÁČKOVÁ, BlaženaCartusia Brunnensis 2 Dokončení rehabilitace Královopolského kláštera a nový areál fakulty informačních technologií VUT v Brně
BURDA, KarelAplikovaná kryptografie
CELÝ, JanKvazičástice v pevných látkách *
CRHÁK, F.Výtvarná geometrie plus
Černoušková, Dagmar, Chatrný, JindřichDo říše umění vede mnoho bran
DLOUHÝ, ZdeněkNakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem
DVOŘÁK, VáclavArchitektura a programování paralelních systémů *
GESCHEIDTOVÁ, Eva, REZ, Jiří, STEINBAUER, MiloslavMěření v elektrotechnice *
HÁLA, BorisČtvrtý rozměr architektury
HALLIDAY, David, RESNICK, Robert, WALKER, JearlFyzika
HORÁČEK, MartinSjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita
HORÁČEK, MartinZa krásnější svět, Tradicionalismus v architektuře
HUBÁČEK, PetrAutomobilita v klidu a městské prostředí
CHALUPA, KristiánStátním úředníkem aneb ohlédnutí za hospodářskou soutěží
Charles, princ z WalesuHARMONIE, NOVÝ POHLED NA NÁŠ SVĚT
JANÍČEK, PřemyslSystémové pojetí vybraných oborů pro techniky Hledání souvislostí (1. a 2. díl)
JELÍNEK, JanStřecha nad hlavou. Kořeny nejstarší architektury a bydlení*
KADLČÁK, Jaroslav, KYTÝR, JiříStatika stavebních konstrukcí I
KADLČÁK, Jaroslav, KYTÝR, JiříStatika stavebních konstrukcí II.
KADRNOŽKA, JaroslavGlobální oteplování země* Příčiny, průběh, důsledky, řešení
KIZLINK, JurajTechnologie chemických látek a jejich využití
KLAPETEK, MilanQUODLIBET
KOCMAN, JiříMédium papír
KOLČAVOVA, RadanaVUT: rozmanitá univerzita
KOLÍBAL, ZdeněkRoboty a robotizované výrobní technologie
KOLÍBAL, Zdeněk, KNOFLÍČEK, Radek, BLECHA, PetrTechnologičnost konstrukce a retrofitting výrobních strojů
KOLOUCH, JaromírJazyk Verilog a jeho užití při modelování a syntéze číslicových systémů
KOLOUCH, JaromírJazyky Verilog a SystemVerilog a jejich užití při modelování a syntéze číslicových systémů
Korbička, PavelProstory úvahy-autobiografie-rozhovory
KRATOCHVÍL, M.Cesty chemie od atomu v molekule k nanotechnologiím
KUNDERA, Ludvík (ed.), MIZEROVÁ, Alena (ed.)The Spirit of Brno *
LIBESKIND, DanielZákladní kameny života i architektury *
MACUR, MilanÚvod do analytické mechaniky a mechaniky kontinua
MATOUŠEK, PetrSíťové aplikace a jejich architektura
MCMURRY, JohnOrganická chemie
Michálek, OndřejMagie otisku
MIŠUN, VojtěchTajemství lidského hlasu
MIZEROVÁ, Alena (ed.), SPARLING, Don (ed.)The Brno Universities
MUSILOVÁ, Jana, MUSILOVÁ, PavlaMatematika pro porozumění a praxi I.* Netradiční výklad tradičních témat vysokoškolské matematiky
MUSILOVÁ, Jana, MUSILOVÁ, PavlaMatematika pro porozumění i praxi II
MUSILOVÁ, Jana, MUSILOVÁ, PavlaMatematika pro porozumění i praxi III
NAGEL, Ernest, NEWMAN, James R.Gödelův důkaz *
Navrátil AlešObraz a architektura
NĚMEC, IvanNelineární mechanika
není uvedenDuše Brna
není uvedenKobobook
PATOČKA, MiroslavMagnetické jevy a obvody ve výkonové elektronice, měřicí technice a silnoproudé elektrotechnice
PERNES, JiříKapitoly z dějin VUT v Brně Cesta moravské techniky 20. stoletím
PETŘÍČKOVÁ, MonikaKonstrukce a architektura
POOK, Les P.Lineární elastická lomová mechanika pro konstuktéry: Teorie a aplikace
REZ, Jiří, GESCHEIDTOVÁ, Eva, KUBÁSEK, RadekMěření v elektrotechnice
ŘÍHA, Jaromír, JANDORA, JanThe Failure of Embankment Dams due to Overtopping
SEDLÁK, JanBydlení uprostřed zahrad ? Masarykova čtvrť
SCHRŐDINGER, ErwinCo je život? Duch a hmota
SPIELMANN, Petr, SPIELMANN, Marek, KROPP, PeterMuseum als Ort der Begegnung am Beispiel des Museum Bochum 1972-1997
STEHLÍK, OndřejBrno postavené nepostavené
ŠENBERGER, Jaroslav, BŮŽEK, Zdeněk, ZÁDĚRA, AntonínMetalurgie oceli na odlitky
ŠLEZINGR, MiloslavRevitalizace toků Příspěvek k úpravě vodních toků
VESELÝ, VítězslavO mé cestě do Číny *
ZMEŠKAL, Oldřich, NOVOTNÝ, Radek, HANDLÍŘ, RichardFyzika - sbírka příkladů. Fyzikální pole *
ŽENÍŠEK, AlexandrSobolev Spaces and Their Applications in the Finite Element Method*