Nakladatelství VUTIUM
Antonínská 1
601 90 Brno
www.vutium.vutbr.cz

Publikace Nakladatelství VUTIUM je možné zakoupit v Ústřední knihovně
v Centru VUT v Brně (Antonínská 1)

otevírací doba knihovny:
pondělí-čtvrtek: 8:00-16:00
pátek: 8:00-14:00
(první pátek v měsíci zavřeno)

za obsah stránek zodpovídá Jan Janák
Česká verze English version Česká verze English version Aktuality Katalog Objednávky Vutium Kontakty Informace Odkazy Intranet Mapa News Catalog Orders Vutium Press Contacts Information Links Map Časopisy Knihy Skripta Vědecké spisy Historie Veletrhy a výstavy Produkce VUT Fotoarchiv Pro autory
 

Aktuality

Vědecké spisy a ostatní neprodejné publikace vydávané fakultami se objeví v Katalogu našeho nakladatelství až po spuštění našich nových webových stránek.

Děkujeme za pochopení.

Časopis Události:

obálka časopisu

Anglická ročenka:

obálka časopisu

Právě vyšlo:

POOK, Les P.
Lineární elastická lomová mechanika pro konstuktéry: Teorie a aplikace
 
HORÁČEK, Martin
Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita
 
HÁLA, Boris
Čtvrtý rozměr architektury
 

Učebnice a monografie:

více o knize
SHIGLEY, J. E., MISCHKE, Ch. R., BUDYNAS, R. G.
Konstruování strojních součástí
 
MUSILOVÁ, Jana, MUSILOVÁ, Pavla
Matematika pro porozumění a praxi I.* Netradiční výklad tradičních témat vysokoškolské matematiky
 
MUSILOVÁ, Jana, MUSILOVÁ, Pavla
Matematika I
 
CRHÁK, F.
Výtvarná geometrie plus
 
KOLÍBAL, Zdeněk, KNOFLÍČEK, Radek, BLECHA, Petr
Technologičnost konstrukce a retrofitting výrobních strojů
 
PATOČKA, Miroslav
Magnetické jevy a obvody ve výkonové elektronice, měřicí technice a silnoproudé elektrotechnice
 
MACUR, Milan
Úvod do analytické mechaniky a mechaniky kontinua
 
SPIELMANN, Petr, SPIELMANN, Marek, KROPP, Peter
Museum als Ort der Begegnung am Beispiel des Museum Bochum 1972-1997
 
KOCMAN, Jiří
Médium papír
 
PETŘÍČKOVÁ, Monika
Konstrukce a architektura
 
BURDA, Karel
Aplikovaná kryptografie
 
SEDLÁK, Jan
Bydlení uprostřed zahrad ? Masarykova čtvrť
 
další knihy najdete v katalogu